Skriv dit barn op her!

Du skulle meget gerne høre fra os indenfor et par dage! Ellers må du meget gerne skrive til: peter@lfbh.dk (børnehavens leder) eller ringe til os.

Opskrivningsregler:

Lundegårdens Frie Børnehave administrerer sin egen venteliste, hvorfor Greve Kommune ikke kan henvise pladser hertil.

Optagelse i børnehaven sker på baggrund af venteliste-anciennitet. Derfor opfordrer vi til, at jeres barn bliver opskrevet tidligst muligt i forhold til at sikre sig en plads i børnehaven.

Selvom der står mange børn på vores venteliste, skal du endelig ikke afholde dig fra at skrive dit barn på ventelisten, da der fra tid til anden er folk, som vælger at takke nej til pladsen, når de bliver tilbudt.

Det er vigtigt, at jeres barn også er skrevet op til en kommunal børnehaveplads i en kommunal institution via kommunens Digitale Pladsanvisning. I har altid mulighed for at takke nej tak til en plads, så det sikreste er at være opskrevet begge steder.

NB! Opskrivning på ventelisten til en privat daginstitution påvirker ikke på nogen måde din plads på den kommunale venteliste. Først i det tilfælde at du accepterer en plads i Lundegårdens Frie Børnehave sendes der besked videre til pladsanvisningen i Greve Kommune, om at du har fundet en alternativ børnehaveplads til dit barn.

Ca. 1 år før barnet skal starte i børnehave, er det muligt at sige, om barnet får plads eller ej. Så hvis det er vigtigt at vide, om barnet har en plads, så kan du kontakte leder Peter på e-mail peter@lfbh.dk for at få en status. Hvis du ikke foretager dig noget inden, så vil du senest 3 måneder før, barnet skal starte i børnehave modtage en e-mail, som fortæller, om I har fået en plads eller ej. Derfra skal du acceptere pladsen og underskrive en samarbejdsaftale.

Hvis Greve Kommune tilbyder jer en plads tidligere, opfordrer vi jer til at kontakte os straks med henblik på en tidligere start i børnehaven.

Se også vores Vilkår for optagelse 2015

Muligheden for en tidligere start før jeres barn er fyldt 3 år.

Greve Kommunes visitationsregler er at overflytningen sker automatisk i perioden omkring barnets 3 års fødselsdag.
Du har dog også mulighed for at få overflyttet dit barn fra den måned barnet fylder 2 år og 9 måneder. Hvis du ønsker overflytning fra 2 år og 9 måneder, skal du gå i dialog med personalet i dit barns institution/dagplejer. Personalet vil foretage en faglig vurdering af dit barns udvikling/behov. Du kan søge om tidlig overflytning 2 måneder før den måned dit barn fylder 2 år og 9 måneder.

Hvis du synes, at dit barn af den ene eller den anden årsag er klar til at starte tidligere i børnehave, så vil dit barn altså jf. Greve Kommunes visitationsregler kunne starte i Lundegårdens Frie Børnehave allerede, når dit barn er 2 år og 9 måneder. Har dit barn eksempelvis fødselsdag i maj måned, så kan barnet allerede starte 1. februar – hvis barnet er klar til det. I må meget gerne kontakte os, inden I beslutter at barnet skal starte tidligere.

Hvad koster det?

Generalforsamlingen i børnehaven har besluttet at følge Greve Kommunes takster. Dvs. at børnehavetaksten for en plads i den private børnehave er den samme som de kommunale institutioner. Tilsvarende gælder også samme regler for søskenderabat, friplads og evt. støttefunktioner.

Prisen reguleres årligt. Aktuel pris pr. 1.1.2020: Kr. 1.759,- + kr. 829,- for madordning, i alt kr. 2.588,-